2021 > 02

Foto: Maj

Jag tycker det är viktigt att vi förstår varför vi behöver göra saker på ett visst sätt. Det skapar en begriplighet som gör att vi får en ökad förståelse och inre motivation. Träning är inte alls svårt och rent krasst behöver du endast använda kroppen i din vardag för att vara godkänd som ”hälsosam” och därefter handlar det bara om nivåer av hur mycket hälsosam du är. Du kan gå in och läsa mitt inlägg om 22 hälsofrämjande aktiviteter för att veta vart grundnivån ligger. Från och med nu kommer det komma inlägg som kallas för anatomilektionen där jag kommer att skriva om kroppens delar och vad de har för funktioner

Kunskap om den egna kroppen skapar en känsla av självkontroll och tillit som gör att vi så småningom kommer göra bättre val för oss själva. När du är medveten om vad för positiva och negativa konsekvenser kroppen får av ett visst beteendemönster så kommer det vara lättare för dig att i given situation göra ett val som främjar ditt välmående. En faktor som skapar välmående är att kunna känna att vi kan styra vårt eget öde. Självbestämmande (hanterbarhet och begriplighet, KASAM). Det är det jag vill kunna ge dig. Att du kan ta ett välgrundat beslut om din egen hälsa. Det skapar i sin tur en trygghet i de känslor som uppstår när hälsan inte är på topp. Det är vad jag kallar att älska sig själv.

Skelettet

Skelettet har många uppgifter som ger stabilitet till våra inre organ samt bildar viktiga blodkroppar. Våra muskler fäster på skelettet och kan vara rörligt för att vi har olika leder. Vi har över 200 ben i kroppen som har olika funktioner. Vårt minsta ben är stigbygeln som sitter i vårt öra. Vi har rörben i armar och ben, små ben i händer och fötter. Platta ben i skallen, skulderbladen och i bäckenet. Vår ryggrad består av trettiotal ryggkotor som bär upp vårt huvud och överkropp.

Vad består benen av?
Den yttersta delen av vårt skelettben är hårt och starkt medan den inre delen är mjuk och porös. Det gör att vårt skelett är starkt men lätt på samma gång. I skelettet finns det röd och gulbenmärg. I den röda benmärgen bildas det röda och vita blodkroppar medan i den gula benmärgen består det mest av fett. Benets yttre del omges av en tunn benhinna med blodkärl som förser benet med näring. I benhinnan finns det många nerver och det är därför det gör ont när du slår dig på ett ben.  När benceller dör ersätts det av nya. Det finns benceller som bryter ner och celler som bygger upp ben. Skelettets byggs ständigt om och på bara några år har det förnyats helt.

Kalk
När du föds så är ditt skelett väldigt mjukt och består till stor del av brosk. Från födseln och upp till 20 års åldern bildas det alltmer ben ur brosket. Det beror på att det lagras in kalk i benet. Kalk bildas av kalcium som du får in via maten. De långa rörbenen (armar och ben) har vid sina ändar särskilda tillväxtområden. Benen kan både växa på längden och bredden. När du har växt färdigt försvinner dessa tillväxtområden.

Skelettets rörlighet
För att ditt skelett ska hållas ihop och för att du ska kunna röra dig så finns det leder som håller ihop benen. Det gör att benändarna kan röra sig mot varandra. Du har olika typer av leder i kroppen. Kulleder finns bland annat i höftleden och axelleden. Det är en komplicerad led som tillåter rörlighet åt flera olika håll. Gångjärnsled finns i armar, fingrar och tår. Då kan du endast böja dem fram och tillbaka. I armarna finns det två leder, både gångjärnsled och vridled som gör att du kan vrida din underarm. Benändarna som ingår i en led är täckt av en tunn hinna och ledbrosk. Leden omges av en ledkapsel som gör att ledytorna lätt kan glida mot varandra. Runt varenda led finns det ett starkt band som håller ihop benet. Det är det som kallas ledband eller ligament. När du har vrickat eller stukat foten så är det ledbandet som gått sönder så att det blöder under huden och leden blir svullen. Det är inte skelettet som gått sönder. Ibland kan ledbanden vara starkare än skelettet och då går benet av istället för ledbandet.

Ont i ryggen
Det finns många orsaker till att du kan få ont i ryggen. Mellan dina ryggkotor finns det små skivor, diskar som jämnar ut trycket och skapar plats för att du ska kunna vrida och böja på ryggen. Om du skulle lyfta tungt och samtidigt vrida på ryggen så kan delar av en disk tränga ut och trycka på en nerv. Det är det som kallas för diskbråck och det kan ge fruktansvärda ryggsmärtor. Det är därför du ska lyfta med benen och vrida med hela kroppen när du lyfter något. Att ha ont i ryggen beror sällan på diskbråck utav av andra orsaker som att exempel att du sitter i en fel ställning för länge. Motion och träning är bra för din rygg och stärker ryggmusklerna. Rökning ökar däremot risken för diskbråck. Det är för att rökningen skadar små blodkärl så att diskarna och musklerna får mindre näring.

Det kommer att komma upp ett quiz om detta på min instagram och då hoppar jag att du har lärt dig hur vårt skelett är uppbyggt och har för funktion i kroppen. 

Gilla, dela och kommentera mitt inlägg så att jag vet att du tycker! 

Läs hela inlägget »

Just nu är det att läsa böcker som är den största prioriteringen. Jag känner en stor tillfredsställelse över att få en djupare förståelse om kroppens hormonsystem och hur den påverkar vårt beteende och mående. Det är Martina Johanssons böcker som jag läser igenom nu. Hon har skrivit många inom ämnet. Jag tycker inte om att motivationen till träningen sakta men säkert försvinner ifrån mig. Jag har ägglossning och då brukar allting kastas omkull inom mig och det blir lite hur som helst. Detta är anledningen till att det är viktigt för mig att ha rutiner året om – för att jag tappar det helt annars.

För mig är det viktigt att ha en vardag som är förutbestämd. Jag behöver få veta vad som händer den kommande veckan, månaden, året ut. Nu är det tre arbeten som kommer med uppdrag sporadiskt och ett utav dem är det hög konkurrens bland uppdragen. Då behöver man hugga direkt för att kunna få arbeta. Jag behöver vara tillgänglig och flexibel. Nu finns det inte en enda dag som är den andra lik. Mattider, träningstider ska klämmas in och ”passa” på mellan uppdrag. Jag vill inte ha det såhär – ha fyra olika timanställningar med dåliga arbetsvillkor. Det var en som sade till mig ”du lever inte, du överlever” och det stämmer.

För att skapa min hanterbarhet, min begriplighet och meningsfullhet har böckerna blivit min flykt. Jag kan för en stund bara fokusera på något helt annat. Jag försöker lösa min arbetssituation och under tiden får jag göra det jag kan för att hålla humöret uppe.

Läs hela inlägget »
Etiketter: vardagstrams, böcker
Foto: mind

KASAM står för känslan av sammanhang och är ett grundfundament i den salutogena teorin. Det betyder kort, hälsans ursprung. Vi utgår från vad som gör att vi bibehåller hälsan eller till och med förbättrar den. Vi tar det som är friskt och förstärker det. KASAM kan man endast uppnå om alla tre delar (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet) är i harmoni. Detta är ett effektivt arbetssätt att använda sig utav för att stärka en arbetsplats eller i motiverande samtal med personer som behöver stöd.

Meningsfullhet.
De flesta av oss vill ha en mening med livet och att det vi gör har en betydelse. Grunden för en känsla av meningsfullhet är att vi befinner oss i ett sammanhang som känns självklart. Där vi har betydelse och att det betyder något för oss. Att ha tydliga mål att arbeta emot och få belöningar stärker meningsfullheten. Att få veta att det arbete man lägger ner är värdefullt skapar samhörighet. Samhörighet skapas i meningsfulla relationer som vänskap, bra samarbete, öppenhet och förtroende. Positiva upplevelser förstärker känslan av mening.

Begriplighet.
Begriplighet handlar om att skapa den förståelse som behövs för att vi ska känna oss trygga. Det är tydligt vilka krav som ställs och hur det ska bemötas. Att vi får koll på läget. Ställs vi inför en situation som vi inte vet hur vi ska hantera så behöver vi få verktyg, information om varför situationen uppstår och hur man kan hantera den. Det gör att vi blir trygga i att agera och förstår varför vi gör på ett visst sätt eller varför det blir på ett visst sätt.

Hanterbarhet.
Hanterbarhet handlar om att vi kan tillämpa de verktyg och kunskap som vi själva besitter eller få till oss från omgivningen. Det är hur pass bra vi kan hantera en situation. Verktyg kan vara allt från dess konkreta betydelse till det mer osynliga som arbetsmetoder och tillvägagångsätt. Hanterbarhet handlar också om att orka med såväl som fysiskt och psykiskt.

Detta är en effektiv metod att arbeta med i alla områden i samhället. På arbetsplatsen, skolan, motiverande samtal och i sitt eget liv. Har man ett högt KASAM så orkar man med sin livssituation oavsett hur den ser ut och har man ett lågt KASAM blir det svårare att orka med sin livssituation. Vi använder oss utav denna metod vi som är volontärer på mind självmordslinjen. I ett samtal kan KASAM vara en bra metod att använda sig utav. Då är begriplighet och hanterbarhet bra områden att fokusera på. Att kunna ge olika verktyg och skapa en begriplighet och hanterbarhet för den som känner sig otrygg.
 
Jag valde att söka in som volontär för mind självmordslinje förra året och har nu genomgått alla förberedelser för att bli volontär. Jag kommer att ha mitt andra introduktionspass i morgon och därefter kommer jag ta emot samtal via chatt och telefon varannan vecka för dem som behöver stöd i sitt mående. Jag har länge velat bli volontär för en organisation. Där mina styrkor kommer till nytta. Jag kan rädda liv utefter det sätt som passar mig bäst. Det känns meningsfullt och viktigt att kunna vara där för någon som är osäker på livet.

Jag berättar om detta för att det kanske kan inspirera dig till att själv våga ta steget och bli volontär för en organisation som du tycker är viktig.

Läs hela inlägget »
Foto: Jag

Jag tycker om att skriva för det är mitt bästa kommunikationssätt. Jag är otroligt vass när det kommer till skriftlig kommunikation – inte lika smidig in real life. Jag kommer att skriva det som mitt inre vill få sagt för stunden. Mitt skrivande kommer få ta det största fokuset så många utav de bilder som läggs upp är tagna från en fotobank. Ibland kommer det upp bilder som är tagna utav mig. Jag vill kunna ägna mig åt det som tar minst energi från mig men som ger mest. Tycker du om att läsa långa texter som har en filosofisk touch så är denna blogg för dig.

Mitt största intresse i livet är träning och hälsa. Jag kommer skriva mycket om hur man optimerar sin hälsa både fysiskt och psykiskt. Det kan komma filmer och andra smarta råd inom styrketräning, löpträning och kost. Jag blev diagnostiserad med autism typ 1, 2018 och har fullt upp med att hantera de svårigheter som medföljer diagnosen. Jag kommer att skriva mycket från det perspektivet. Dela med mig av mina funderingar, tankar och åsikter om det som engagerar mig.

Jag är utbildad personlig tränare, hälsopedagog och skrivtolk. Går just nu en teckenspråksutbildning för att lära mig svenskt teckenspråk. Bli inte förvånad om det kommer inlägg som handlar om det. Vill du veta mer om mig så kan du alltid klicka på "om mig"  vid menyn. 

Jag hoppas att du vill följa mig och mina tankar om livet. Du är mer än varmt välkommen att kommentera, dela och gilla mina inlägg. Sköt om dig.

Läs hela inlägget »
Etiketter: vardagstrams
Foto: google

Jag har sällan motivation och har ett starkt behov av rutiner som hela tiden håller mig på rätt bana. Det är mycket allt eller inget hos mig. Jag kan vara supermotiverad och ta på mig mycket uppdrag för att sedan bli helt lamslagen och vill inte göra något alls. Jag har svårt att hitta en balans i min vardag där energin blir jämnt fördelat. Jag går hos en arbetsterapeut som har satt upp schema och planering. Har en digital kalender hemma på väggen som påminner, visar checklistor och har bild stöd. Det fyller en funktion. Det är dock mycket svårt att planera en vardag när det inte finns något att planera.

Jag mår väldigt bra av rutiner och behöver dem alla dagar året om utan förändringar. Det är allra värst på sommaren då alla ska vara vakna dygnet runt och man ska ta vara på ledigheten och göra en massa saker. Jag är en sådan motvind till strömmen när det gäller detta. Jag har svårt att samexistera med människor och det är svårt för mig att acceptera. Det är såhär min vardag kommer att se ut och det kommer inte att förändras. Jag behöver acceptera detta komma till ro med att en del saker får jag göra trots att det skaver i själen för att sedan vara konsekvent med det som jag har störst behov med. Det är bara att försöka ta sig vidare. Jag har en trygg plats vrida och vända på stenar tills jag hittar rätt.

I nästa inlägg hade jag tänkt skriva om KASAM (känslan av sammanhang) och varför jag har valt att bli volontär på mind självmordslinje.

Läs hela inlägget »
Etiketter: vardagstrams, asperger
Foto: Maj

Boken ”vad sa du?” är skriven av Ida Bäckström som drabbades av något som kallas för plötslig dövhet. Det är mycket ovanligt och man vet inte varför det uppkommer. Det började med att hon fick lock i ena örat för att sedan en dag vakna upp av att inte höra någonting. Hon fick remiss till hörselvården och de konstaterade plötsligt dövhet. Detta kom som en chock för Ida och det var mycket omtumlande. Läkarna gav hopp om att plötslig dövhet kan gå över och man kan få tillbaka hörseln. Detta hopp levde Ida på i något år med otaliga försök om att få tillbaka hörseln. Hon kontaktade en läkare som höll på med alternativ medicin och det hjälpte för stunden, hon kunde höra. Tillslut fick Ida lock för det andra friska örat och blev även då drabbad av plötslig dövhet. Nu var hon döv på båda öronen. Ida fick genomgå en operation för att sätta in cochleaimplantat (ett cochleaimplantat (CI) är ett hörhjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger gravt hörselskadade och döva barn och vuxna möjligheter att uppfatta ljud), och tack vare det kunde hon höra igen efter mycket hörselträning. Läkarna kunde tillslut hitta orsaken till Idas plötsliga dövhet. Hon hade drabbats av en sjukdom som gör att hennes öronsnäckor kalkar igen och att hon förr eller senare kommer bli helt döv. Detta omtumlade Idas liv återigen och hon tappade lusten till livet. För att ta sig tillbaka och för att hitta sin nya personlighet åkte hon till Nepal för att bestiga berg runtom Mont Everest. Detta var räddningen för Ida som nu har kommit tillfreds med sin hörselnedsättning och arbetar som yogalärare.

Jag har även läst boken vuxen som döv. Det är en bok med samlade berättelser om barndomsdövas uppväxt och hur deras hörselnedsättning har påverkat dem. Den boken är mycket gripande och ger en inblick om hur fruktansvärt tufft dessa personer har haft det. Det som genomsyrar den boken och denna bok (vad sa du?) är att det finns en otrolig skam i att vara döv. I allas berättelser så gör de allt i sin makt för att dölja sin dövhet och låtsas att höra istället för att säga som det är. Det tycker jag är sorgset. Det har skapat så mycket onödigt lidande för de här personerna. Jag förundras över hur starka dessa individer har varit, att mäkta med ett helt liv i skola, arbete och umgänge med att låtsas att höra.

Historiskt sätt har det alltid varit skamfyllt att vara döv och det har till och med straffats sig med döden. Att inte kunna tala och delta i sociala sammanhang på grund av dövhet ansågs mycket fult. Den skammen finns fortfarande med oss in på 2000-talet även om tekniken och kunskapen om dövhet har utvecklats något enormt. Idag upptäcks dövhet tidigt i åldrarna och man blir erbjuden CI i alla åldrar för att få möjlighet att kunna höra på konstgjord väg. Samhället har utvecklats och skapat förutsättningar för döva- och hörselskadade att kunna delta på samma villkor genom att ha t-slinga, teckenspråkstolkar, skrivtolkar. Teckenspråksutbildningar erbjuds till anhöriga så att kommunikationen mellan familjemedlemmar blir jämlika. Olika hörselföreningar har skapats för att sprida kunskap och ge utrymme för sociala mötespunkter för dem som är döva-och hörselskadade.

För att skapa en bättre plats för dem som är döva och hörselskadade så behöver det komma ut mer kunskap om hörselnedsättningar och dövhet. Jag är för att samhället ska inkludera alla människor med funktionsnedsättningar/variationer när det byggs nya stadsdelar. Jag tycker att förutsättningen att få lära sig teckenspråk ska premieras även om barn tidigt får tillgång till cochleaimplantat. Att förlita sig på tekniken ska fungera i alla sammanhang ger inte rätt förutsättningar för att i vuxen ålder själv kunna bestämma vilket kommunikationssätt man vill använda sig utav samt hjälpmedel. Alla får förr eller senare en sämre hörsel med ålder av olika anledningar och man skulle må bra av att ett språk tillgängligt som teckenspråk.

För att återkoppla till Idas bok så tycker jag att hon blev väldigt mycket lämnat till sig själv. Läkarna kunde inte hitta något fel med hennes dövhet och där fick hon lista ut hur hon skulle klara av sitt vardagliga liv. Jag hade önskat att hon hade fått tillgång till teckenspråk, information om olika hörselföreningar och komma till ett sammanhang där fler råkat ut för samma sak som hon. Jag tror att det skulle ha underlättat väldigt mycket för den skam och förnekelsen med att bli döv i vuxen ålder. Bra bok i övrigt!

Läs hela inlägget »
Källa: Flickr

Jag har återkommande drömmar om björnar. Det är en utav mina största fobier (att möta en björn i skogen) och det är den största anledningen till att jag inte vågar vistas i skogen. För ett tag sedan tittade jag på programmet svenska nyheter (ett humoristiskt program) som hade ett inslag om vargen. Där visade de upp hur vargar attackerar får. Jag blev verkligen traumatiserad av de bilderna och utvecklade fobi för vargen också. Det är nästan större sannolikhet att vi får se en varg istället för en björn. Två rovdjur som får mig att välja inomhus istället för ut på tur. Jag är livrädd. Jag går inte ut.

I natt drömde jag om björnar. Jag upptäckte björnarna före min familj och sade att vi var tvungna att skynda oss in innan de skulle se oss. Vi hann inte och björnarna började attackera oss. Varenda dröm som handlar om björnar så tränger de sig på, förföljer och attackerar mig.

DRÖMTYDNING
Om en björn uppvisar ett aggressivt beteende (i drömmar) och skadar någon kan det innebära något negativt för mina vänskapsrelationer och tvärtom om den inte skadar någon. Då kan det innebära någonting positivt i mina vänskapsrelationer.

Om jag bara skymtar en björn i ögonvrån så kan det betyda att jag har en fiende som jag inte känner till, som både är grym och ondskefull. Om det är en björn som förföljer mig så kan det innebära att den där fienden är någon utav mina vänner.

Symboliken som kopplas samman med drömmar om björnar är styrka, kraft och tillväxt men kan även handla om fiender och risker. Det kan också ibland kopplas till passivt-aggressivt beteende. Jag drömmer bara om hemska saker när det kommer till björnar. Det kanske är så att jag har någon i min närhet som vill skada mig eller så har jag för mycket undantryckt ilska. Träffade en vän idag som jag inte sett på länge och att drömma om björnar (där ingen kommer till skada) betydde någonting positivt. Kanske kommer vår vänskap blomstra ännu mer.

Har ni någon återkommande dröm? Vad handlar den om i så fall?

Läs hela inlägget »
Etiketter: vardagstrams
Källa: Flickr

Jag tror inte att det har undgått någon att hälsa är mitt största intresse i livet. Varenda ny bok som kommer ut inom ämnet lyssnar jag på. När jag utbildade mig till personlig tränare så sade min lärare >det är viktigt att ni håller er uppdaterade – ha för vana att alltid ha en bok på nattduksbordet om ämnet< och jag känner verkligen att jag har anammat det. Den största anledningen till att jag lever för träning och hälsa är för att jag får en sådan stor effekt av det. Jag märker av sådana drastiska skillnader från att träna regelbundet till att inte träna alls. Alla de hälsofördelar man får utav att leva hälsosamt får jag och det motiverar mig till att fortsätta att optimera min hälsa. Det är en inre motivation – den bästa motivationen.

Allt handlar om att aktivera sina må-bra hormoner i kroppen och det kan man få på många olika sätt. Till exempel av att röka, dricka alkohol, spela spel, krama husdjur, köpa nya saker, äta god mat, upptäcka nya platser, lära sig nya saker och så vidare. Jag föredrar metoder som stöttar kroppens fysiska välmående i längden. Att skapa sig ett liv där alla hälsobitar är på plats kräver tid, engagemang, kunskap, prioritet och kärlek till sig själv.

Grundläggande hälsofrämjande aktiviteter.

 • God natt sömn (8–10 timmar) varenda natt.
 • Bra och välbalanserad kost (90% av tiden)
 • Ett aktivt vardagsliv (7000 – 10 000 steg om dagen)
 • Fysisk aktivitet (3–4 pass i veckan där både styrka och löpning alterneras)
Det är detta du ska börja med om du har svårt att veta hur du ska förändra ditt liv. Hitta rutiner för att dessa fyra hälsofrämjande aktiviteter ska fungera i ditt liv. Prioritera du detta så kommer det räcka mycket långt för ett bra hälsosamt liv. Det här är minimum nivån. Det kan vara nog så utmanande att få till, men det kommer gynna dig i alla avseenden i livet.


Andra viktiga hälsofrämjande aktiviteter

 • Minimera den negativa stressen i ditt liv.
 • Prioritera att bygga bra relationer till dina vänner och familj.
 • Hitta en fungerande arbetssituation som du känner dig nöjd med.
 • Gör plats för återhämtning och vila, prioritera den högt.
För att optimera sin hälsa ett steg längre så försök att hitta rutiner för dessa ytterligare fyra hälsofrämjande aktiviteter. Det här förfinar hormonbalansen och ditt psykiska mående.

 
Slutgiltiga viktiga hälsofrämjande aktiviteter

 • Hitta dig en hobby som du verkligen tycker om att utöva.
 • Ha sexuellt umgänge med person(er) du känner trygghet med.
 • Gör saker som får dig att skratta mycket.
 • Engagera dig ideellt med saker som du tycker är viktigt.
 • Läs och lär dig nya saker.
 • Dansa hela livet ut med glädje.
 • Lyssna på musik.
 • Hjälp andra människor och var snäll.
 • Var snäll emot dig själv.
 • Håll fast vid dina värderingar, principer men var öppen för att förändra och tänka om.
 • Våga drömma, sätta upp mål och nå dem.
 • Skala ner och gör bara det som verkligen betyder något i det långa loppet.
 • Unna dig massage regelbundet, prata med någon om behovet finns.
 • Våga ta hjälp.

Jag tycker om att göra saker tydligt. Jag tror på fasta rutiner. Minimera, skala av och gör det som verkligen betyder något i längden. Hoppas att det här inlägget har gett dig inspiration till att själv försöka optimera din egen hälsa. Gör det du kan och känner för i en icke-kronologisk ordning.

Kom gärna med fler förslag till hälsofrämjande aktiviteter. Vad vill du göra för att optimera din hälsa? 

Läs hela inlägget »

Hela vårt kroppssystem styrs av hormoner och kommunicerar med hjärnan och mycket går att utläsa om sin egen hälsa genom att man är lyhörd mot kroppens signaler. Vår kropp vill fungera och gör allt vad den kan för att överleva. Kroppen ger oss ständig information om vad som behöver åtgärdas (sömn, hunger, fysisk aktivitet, sex, återhämtning och närhet) och lyssnar vi inte på dem så kommer vi förr eller senare få fysiska och psykiska problem.

Att ha hormonell obalans innebär att utsöndringen av hormonerna inte fungerar optimalt och på så sätt skickar ut för mycket eller för lite hormoner. När vi pratar om könshormoner så är det östrogen, progesteron och testoron. När vi pratar om andra signalsubstanser och hormoner är det kortisol (stresshormon), dopamin (motivation), serotonin (känslor), oxytocin (välbehag) och när dessa inte är i balans så uppstår motivationsbrist, sömnbrist, ångest, depression. Det finns absolut fler hormoner i kroppen och alla behöver samexistera för att fungera optimalt, men detta är de mest vanliga när man pratar om må-bra-hormoner.

När man tar hormonella preventivmedel för att undvika graviditet så stänger man av kroppens egen hormonproduktion och skapar det på artificiell väg. Det gör att kommunikationen mellan hormoner och hjärna blir manipulerad som i sin tur kan ge biverkningen både fysisk och psykiskt. Du har till exempel ingen progesteron utsöndring som är tillför att balansera upp östrogenet och då har du automatiskt en hormonell obalans som kan få dig att må mycket sämre än vad du behöver göra. Om du har en låg östrogen produktion och ingen progesteron utsöndring överhuvudtaget på grund av preventivmedel så ligger du på en östrogendominans som kan skapa svåra psykiska besvär. Att ha en fungerande menscykel är A och O för att må bra både psykisk och fysiskt. Därför kan hormonella preventivmedel verkligen ställa till det utan att man vet att det är just den som ställer till skiten. Detta var verkligen ett wake up call för mig.

Jag började att ta preventivmedel väldigt sent och har alltid haft en fungerande och bra menscykel. Jag blev rekommenderad att prova p-ring för att den skulle ge minst hormonell påverkan. Det som jag tyckte om med denna var att alla min acne besvär försvann och min mens kom regelbundet. Jag har alltid varit melankolisk och haft det psykiskt tufft större delen av mitt liv på grund svåra händelser under barndomen. Men det är inte förrän nu flera år senare som jag har förstått att mitt mående har varit kopplat till min menscykel – och allt förvärrades efter min graviditet.
 
När jag började på att läsa mer om hormonell hälsa, könshormonernas funktion och PMDS så trillade polletten ner. Jag har haft extrema biverkningar från mitt preventivmedel som har fått mig att må fruktansvärt dåligt. Det är otäckt att tänka på hur vården inte har kunnat sett detta mönster hos mig (jag har gått till kuratorer, psykologer, gjort utredningar), att det har varit mensrelaterat. Jag känner mig stolt som har lyckats komma underfund med vad som varit ”knasigt” med mig och mitt mående. Jag har gått från att vara extremt självmordsbenägen till att bara på tre månader utan hormonella preventivmedel vara helt fri från sådana hemska, mörka tankar. Nu dras jag inte längre med psykisk ohälsa, utan har bara det allmänna normala mänskliga lidandet.

Fy fan. Jag kommer att skriva mer om hur hormoner påverkar vårt mående och att det finns en otrolig trygghet i att förstå varför man känner som man gör. Vi är skapta för att fungera och vilja överleva. När vi inte vill det längre, då är vi drabbade av sjukdom och det måste vi förstå när sådana här tankar dyker upp.

Läs hela inlägget »
Källa: Flickr

Det är många som har sagt att de varit tvungna att fundera på vad de verkligen vill med sitt liv nu när man är tvungen att vara hemma mestadels av tiden. Jag har inte suttit på min kammare och funderat på vad jag verkligen vill med mitt liv – men mycket har kommit fram under det senaste året.
 
Jag fyller 30 detta år och har satt upp som mål för mig själv att vid 30 års ålder ska jag ha en fungerande arbetssituation. Jag har under hela mitt arbetsliv haft timanställningar, extra och vikariat. Det har bara varit att släcka bränder och skrapa ihop pengar för att klara mig till nästa månad, halvår eller år. Är det något jag har haft tur med så är det pengar (peppar, peppar). Just nu skrapar jag ihop pengar från fyra olika arbetsgivare därav två är frilans och egen fakturering. En del tycker det är beundransvärt. Jag är en som klarar av att ha många bollar i luften. Det hade varit skönt om det var jag som bestämde fullt ut och att det fanns bra pengar att hämta med detta upplägg, men tyvärr så får jag inte till det. Jag vill inte driva eget, jag vill inte kämpa mig från botten till att kanske bli framgångsrik. Min hjärna, min motor vill ha det tryggt och enkelt. För mig är det inte lika viktigt vad jag arbetar med – bara resten av livet fungerar.
 
KRITERIER

 • En arbetsplats som ligger vid min hemort eller max trettio minuter bort med bil.
 • Ett arbete som utförs på dagtid och inte kräver mycket övertid.
 • Ett arbete som inte kräver alltför stor social interaktion.
 • Ett arbete som är fysiskt och rutinbaserat.
 • Ett arbete som tillåter en att vara nöjd med sin position.
 • Ett arbete som är på 100% eller mest optimalt 80–75%

 
De arbeten som matchar detta är oftast lagerarbeten. Det absolut viktigaste är att arbetstiderna är dagtid och rutinbaserat. Allt jag har arbetat och utbildat mig till tycker jag verkligen om men det funkar inte med varierande arbetstider, hoppa in vid behov eller stillasittande. Jag vill ha ett arbete som jag kan känna ”detta kan jag göra under många år” – en del saker kan jag gå med på och andra behöver jag vara mer fast vid.

Kul, detta är mitt första inlägg på min nya hemsida. Jag ser framemot att få skriva här, hoppas att du också kommer vilja stanna kvar och läsa!

Läs hela inlägget »
Etiketter: arbete

Jag har fått anställning på svenskskrivtolkning. Sveriges största skrivtolkningstjänst. Alla tolkar som jag har träffat har varit väl omhändertagande och stöttande. Under denna praktikperiod är det tanken att vi ska få skriva under uppdragen. Bli utmanad och utvecklas som skrivtolkar. Har varit på tre olika uppdrag och det har varit spännande varenda gång och mycket givande. Har insett att jag har mycket kvar att lära.

ETT HANTVERK
Skrivtolkning är ett hantverk. Du behöver vara snabb på tangenterna (500 nedslag i minuten, minst) önskvärt 650-700 nedslag i minuten. Du behöver ha en hög träffsäkerhet(95% minst) men önskvärt 98-99% säkerhet. Förutom att du ska kunna lyssna, ta in, omformulera (tolka) och skriva ut det som sägs ska texten också vara levande. Du ska kunna förmedla den känsla som talaren har och beskriva stämningen i rummet. Till hjälp har du fet stil, kursiv stil, understruken, VERSALER, typsnitt, färg på text och symboler. Detta ska du kunna koordinera samtidigt som flera pratar i ett samtal. Det är så mycket svårare än vad det ser ut som och jag beundrar dem som klarar av det. Snabb kan alla bli, men man behöver ha en känsla för det svenska språket.

ALLMÄNBILDAD
Vi tolkar alla sammanhang och det innebär att man får åka runt och se många olika platser. Träffa olika människor med olika erfarenheter. Tolka på många föredrag, föreläsningar, kurser. Vara med i alla livet skeden; förlossningar, begravningar, giftermål, dop, träningar, läger, läkarbesök och så vidare. Det gör att man blir allmänbildad och att man som personer behöver vara vetgirig. Ingen kunskap är för onödig att veta. All förkunskap om ett ämne gynnar ens tolkning. Det var en tolk som tolkade åt någon på universitetet som lärde sig allt vad kursen innehöll och lämnade bara in en slutuppsatts och blev examinerad i den kursen, bara en sådan sak är kul att man typ kan göra. Under tiden någon får sin hörsel kollad så får man själv en indikation på om ens hörsel blir sämre med åren. Jag älskar det.

FLUGA PÅ VÄGGEN
Det jag tycker om med skrivtolkning är att man är ett värdefullt verktyg för någon som behöver stöd i att kunna kommunicera. Det jag gör är viktigt men jag behöver inte interagera med tolkanvändarna. Utan jag bara hänger med, är i bakgrunden och skriver det som sägs. Man blir en fluga på väggen och får ta del av alla hemligheter som man får i förtroende att behålla. Det gör att jag inte blir lika trött. Mitt jobb går inte ut på att vara social och möta kunder på det sättet, utan mitt jobb är vid datorn - göra mitt hantverk.

Jag ser framemot mina tolkuppdrag och att få lära mig mer.

Läs hela inlägget »
Etiketter: skrivtolkning

Jag innan ett försök i ryck på atletklubben för 4 år sedan

Det som jag är stolt över när det kommer till min träning är att jag tog mig tiden att återställa styrkan i transverzus (innersta magmuskeln, korsetten) och hitta kontakt i bäckenbotten efter graviditeten. Att jag stretchade, var försiktig och lyssnade på kroppen när den hade diskbråck - att jag lät kroppen läka fullt ut och stärka den långsamt. Nu tre år senare är jag tillbaka, starkare än någonsin. Jag kan koppla på transverzus och bäckenbotten i alla övningar. Jag vandrar mig sakta men säkert upp till de vikter som min kropp är van vid.

Synen på träning har förändrats genom året och jag har hittat en bra balans. När fokuset inte är att tävla och bli bäst utan för att må bra och stötta kroppen i sitt åldrande så lyssnar jag mer på kroppen och tar sunda beslut när och hur jag tränar. Det finns ingen stress i att jag missar ett pass och jag tar det i den takt jag klarar av. När det inte finns någon som hetsar om att jag kan ta mer vikter så vågar jag utmana mig själv i min egen takt. Jag tränar för livet, för min psykiska hälsa och jag är glad att jag har kommit hit, efter flera år med självdestruktivitet.

Vad är du nöjd över, när det kommer till ditt liv?

Läs hela inlägget »
Etiketter: träning, helhetshälsa