KASAM - känslan av sammanhang och om att bli volontär på mind. 

Foto: mind

KASAM står för känslan av sammanhang och är ett grundfundament i den salutogena teorin. Det betyder kort, hälsans ursprung. Vi utgår från vad som gör att vi bibehåller hälsan eller till och med förbättrar den. Vi tar det som är friskt och förstärker det. KASAM kan man endast uppnå om alla tre delar (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet) är i harmoni. Detta är ett effektivt arbetssätt att använda sig utav för att stärka en arbetsplats eller i motiverande samtal med personer som behöver stöd.

Meningsfullhet.
De flesta av oss vill ha en mening med livet och att det vi gör har en betydelse. Grunden för en känsla av meningsfullhet är att vi befinner oss i ett sammanhang som känns självklart. Där vi har betydelse och att det betyder något för oss. Att ha tydliga mål att arbeta emot och få belöningar stärker meningsfullheten. Att få veta att det arbete man lägger ner är värdefullt skapar samhörighet. Samhörighet skapas i meningsfulla relationer som vänskap, bra samarbete, öppenhet och förtroende. Positiva upplevelser förstärker känslan av mening.

Begriplighet.
Begriplighet handlar om att skapa den förståelse som behövs för att vi ska känna oss trygga. Det är tydligt vilka krav som ställs och hur det ska bemötas. Att vi får koll på läget. Ställs vi inför en situation som vi inte vet hur vi ska hantera så behöver vi få verktyg, information om varför situationen uppstår och hur man kan hantera den. Det gör att vi blir trygga i att agera och förstår varför vi gör på ett visst sätt eller varför det blir på ett visst sätt.

Hanterbarhet.
Hanterbarhet handlar om att vi kan tillämpa de verktyg och kunskap som vi själva besitter eller få till oss från omgivningen. Det är hur pass bra vi kan hantera en situation. Verktyg kan vara allt från dess konkreta betydelse till det mer osynliga som arbetsmetoder och tillvägagångsätt. Hanterbarhet handlar också om att orka med såväl som fysiskt och psykiskt.

Detta är en effektiv metod att arbeta med i alla områden i samhället. På arbetsplatsen, skolan, motiverande samtal och i sitt eget liv. Har man ett högt KASAM så orkar man med sin livssituation oavsett hur den ser ut och har man ett lågt KASAM blir det svårare att orka med sin livssituation. Vi använder oss utav denna metod vi som är volontärer på mind självmordslinjen. I ett samtal kan KASAM vara en bra metod att använda sig utav. Då är begriplighet och hanterbarhet bra områden att fokusera på. Att kunna ge olika verktyg och skapa en begriplighet och hanterbarhet för den som känner sig otrygg.
 
Jag valde att söka in som volontär för mind självmordslinje förra året och har nu genomgått alla förberedelser för att bli volontär. Jag kommer att ha mitt andra introduktionspass i morgon och därefter kommer jag ta emot samtal via chatt och telefon varannan vecka för dem som behöver stöd i sitt mående. Jag har länge velat bli volontär för en organisation. Där mina styrkor kommer till nytta. Jag kan rädda liv utefter det sätt som passar mig bäst. Det känns meningsfullt och viktigt att kunna vara där för någon som är osäker på livet.

Jag berättar om detta för att det kanske kan inspirera dig till att själv våga ta steget och bli volontär för en organisation som du tycker är viktig.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer